Mã QR cho website hoặc name card (vCard)

Nhu cầu rất đơn giản: tạo một mã QR (QR Code) cho một địa chỉ website hoặc name-card (vcard) để sử dụng. Tìm thì ra rất nhiều dịch vụ miễn phí khác nhau, và tất nhiên là “không có thứ gì miễn phí” cả, tất cả các “dịch vụ miễn phí” này đều có chung một đặc tính là sẽ tạo ra một địa chỉ “trung chuyển” của họ, đi liền với đó là quảng cáo hoặc thời gian sử dụng hữu hạn.

Ở một thế giới khác, các dịch vụ “dành cho nhà phát triển” để tạo cái mã QR này cũng lắm, nhưng đặc tính chung của mấy ông developers hoặc open-sources là cho cái “dịch vụ lõi”, còn để “trộn” với nhau (mash-up) để có được kết quả theo mong đợi thì “tự đi mà làm”, đáng kể có Google Chart APIs hoặc Quick Chart. Chẹp, vậy thì mash-up mớ đó thành cái công cụ để dùng vậy.

Hiện tại cái tool bé xíu để sinh mã QR đã được “trộn” từ dịch vụ của quickchart.io đáp ứng đúng cái nhu cầu đơn giản trên đã được hoàn thành và đặt ở địa chỉ https://quynhorange.com/qr, cái ảnh đại diện của bài viết này chính là mã QR của Quynh Orange, mời quý bạn tham khảo và sử dụng để tạo mã QR trực tiếp không có quảng cáo => https://quynhorange.com/qr.

Bạn thấy hữu ích & giá trị?

Hãy đăng ký để có thể nhận thêm sớm hơn và nhiều hơn các giải pháp giá trị phục vụ cho công việc & cuộc sống của bạn.