So sánh: ChatGPT-4o vs ChatGPT-4 Plus

Ngày 13/05/2024, OpenAI giới thiệu GPT-4o với nhiều cải tiến vượt trội. GPT-4o không chỉ xử lý nhanh hơn gấp đôi so với GPT-4 mà còn hỗ trợ đầu vào từ cả văn bản và hình ảnh, dịch thuật song ngữ, hiểu và biểu đạt cảm xúc.

Xem tiếp »
Công cụ

3 cách trích xuất text từ video

3 cách trích xuất phụ đề, hoặc có thể gọi là trích xuất văn bản text hay transcript từ video, 2 cách đầu áp dụng đối với video trên Youtube, cách sau áp dụng đối với CapCut Desktop.

Xem tiếp »