Kỹ năng

3 cách trích xuất text từ video

3 cách trích xuất phụ đề, hoặc có thể gọi là trích xuất văn bản text hay transcript từ video, 2 cách đầu áp dụng đối với video trên Youtube, cách sau áp dụng đối với CapCut Desktop.

Xem tiếp »