Được thiết kế dựa trên nội dung cuốn sách “Loving Yourself to Great Health” của Louise Hay, sẽ giúp bạn nuôi dưỡng tâm trí và cơ thể khỏe mạnh, từ đó có được sức khỏe hoàn hảo từ trong ra ngoài.