Công cụ

So sánh: ChatGPT-4o vs ChatGPT-4 Plus

Ngày 13/05/2024, OpenAI giới thiệu GPT-4o với nhiều cải tiến vượt trội. GPT-4o không chỉ xử lý nhanh hơn gấp đôi so với GPT-4 mà còn hỗ trợ đầu vào từ cả văn bản và hình ảnh, dịch thuật song ngữ, hiểu và biểu đạt cảm xúc.

Xem tiếp »